Natiijada Imtixaan Soo Galista Sanad Tacliimeedka 2017-2018

Liiska Kulliyadda Beeraha ee Sanad Tacliimeedka 2017-2018

Liiska Kulliyadda Caafimaadka ee Sanad Tacliimeedka 2017-2018

Liiska Kulliyadda Cilmiga Warbaahinta iyo Saxaafada ee Sanad Tacliimeedka 2017-2018

Liiska Kulliyadda Daraasaadka Islaamka ee Sanad Tacliimeedka 2017-2018

Liiska Kulliyadda Dhaqaalaha ee Sanad Tacliimeedka 2017-2018

Liiska Kulliyadda Injineeriyadda ee Sanad Tacliimeedka 2017-2018

Liiska Kulliyadda Qaanuunka ee Sanad Tacliimeedka 2017-2018

Liiska Kulliyadda X. Xoolaha ee Sanad Tacliimeedka 2017-2018

Liiska Kulliyadda Waxbarashada ee Sanad Tacliimeedka 2017-2018

Liiska Ardayda Ku Gudbay Imtixaanka Soo Galida Jaamacadda Laakiin ay ka Buuxiyeen Arday ka Darajo Badan Kulliyadihii ay soo Dalbadeen 201-2018

Liiska Ardayda aan ku Gudbin Imtixaanka Soogalidda 2017-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.