FURSAD SHAQO BANNAAN

Jaamicadda Umadda Somalia (SNU)  OGEEYSIIS  FURSAD SHAQO BANNAAN I. Macluumaad  Guud Shaqada Sarkaal horumarinta Manaahijta Taariikhda la soo bandhigay 27/03/2017...

Read More
  • 1
  • 2